Voor Stichting Proefmei heeft TOB de verlichting en energievoorziening verzorgd in het Markiezenhof.